Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019; gắn với Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND); triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong lực lượng CAND.


Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông...

Dự Hội nghị về phía Bộ Công an có các đồng chí: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; các đồng chí trong Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; thư ký lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Văn phòng; các đồng chí Cục trưởng, tương đương đang biệt phái tại các bộ và Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội; Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Nga, Lào, Trung Quốc, Campuchia; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường CAND; Giám đốc các bệnh viện; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo làm công tác tham mưu trong CAND…

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, mười, mười một Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. 

Việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm 2019 và nhìn nhận 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Cũng là năm diễn ra nhiều sự kiến chính trị trọng đại, như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... 

Mặt khác, dự báo trong năm 2020, tình hình tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, chưa thể giải quyết triệt để các nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm; tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, tác động trực tiếp, nhiều mặt đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tình hình đó đang đặt ra những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ nặng nề, hết sức khẩn trương đối với lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2019; đánh giá kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2020. Trọng tâm là bàn các giải pháp: "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở".

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và những năm tiếp theo...

Sáng cùng ngày, tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an năm 2020 và Báo cáo Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ điều hành phần tham luận.

Hội nghị Côngan toàn quốc lần thứ 75 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 24-12 đến ngày 26-12.

Anh Hiếu - Trung Nguyễn (Báo CAND)