Dự đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại hội vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 344 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 63.000 đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương...

Đại hội tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đại hội thực hiện Lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lực lượng CAND.

Năm năm qua tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp; nhiều thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, điều hành của Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân; với tinh thần "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND luôn kiên định vững vàng; quán triệt đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

 Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự đại hội.

Theo Đại tướng Tô Lâm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong 35 năm thực hiện công đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước đang tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; uy tín, tiềm lực và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như ngày nay.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc đại hội.

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức cho sự phát triển của đất nước. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thời gian tới hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kết quả các mặt công tác Công an, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nước Cộng hòa xã hội chủa nghĩa Việt Nam vững mạnh, hiện đại.

Để thực hiện tốt nhất những yêu cầu, nhiệm vụ, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình đại hội. "Kết quả và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đoàn thể quần chúng tặng hoa và phát biểu chào mừng đại hội.

Đại diện các tổ chức đoàn thể quần chúng phát biểu chào mừng đại hội, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII là một sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên trong CAND. Hướng tới Đại hội, từ nhiều tháng qua, cùng với việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, của đại hội đảng các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng và chào mừng Đại hội.

Đã xuất hiện hàng vạn gương cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu, tận tụy trong công tác, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, kiên quyết tấn công tội phạm, lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng. Hàng ngàn quần chúng ưu tú đã vinh dự được kết nạp vào Đảng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm các ngày truyền thống của tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn. Nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, 7 đồng chí nữ được thăng quân hàm cấp tướng. Đó là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa chiến công của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam báo cáo kết quả phiên họp trù bị.

"Trong niềm vui mừng, phấn khởi được thay mặt đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên trong CAND đến chào mừng Đại hội, chúng tôi xin khẳng định lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng và của lực lượng CAND anh hùng", Trung tá Đồng Đức Vũ khẳng định.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội.

Các tổ chức đoàn thể quần chúng cũng bày tỏ tin tưởng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp và đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đắn để xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong thời kỳ cách mạng mới.

CAND